DONACIONS

El material que accepta el Fons Gràfic, és tot aquell que té relació amb Igualada i l’Anoia.
Packagings, cartells impresos o realitzats a mà per un pintor retolista o fets a les empreses d’arts gràfiques de l’Anoia, calendaris, pasquins, fulletons, catàlegs, etiquetes… Tant del comerç com de professionals, entitats culturals, esportives, de lleure on apareguin logotips, marques de la zona i/o elements característics realitzats des de principis del segle XX fins ara.

Hi ha tres maneres de fer donacions de material de disseny fet a l’Anoia:

 · Portant el material que es vol cedir a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Plaça del Rei, 15, (edifici la Teneria) d’Igualada, tel. 938 044 456, correu electrònic: acanoia.cultura@gencat.cat, fent esment de cedir-lo al Fons Gràfic.

 · A través dels components del Fons Gràfic, que recapten elements de disseny, bàsicament de les empreses, dissenyadors i il·lustradors que en són autors. Correu electrònic: donacions@fonsgraficigualada.cat

 · Comunicant el desig de fer donació, a disseny=igualada, entitat que agrupa Fons Gràfic i altres grups de treball. Correu electrònic: disseny=igualada@dissenyigualada.

Un cop cedit el material, s’aplica un protocol per a la seva donació. S’estableix conveni entre l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i la persona o entitat que fa la donació i, una vegada acceptat per les dues parts, l’Ajuntament d’Igualada en verifica l’acceptació. És un tràmit obligat, que a la persona que dona el material només li afecta el moment de la signatura, la resta és un procediment establert del qual no se n’ha d’ocupar gens.

Si voleu fer una donació podeu adreçar-vos a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (acanoia.cultura@gencat.cat – tel. 938 044 456) o bé al Fons Gràfic per correu electrònic (donacions@fonsgraficigualada.cat) o a través del formulari adjunt, indicant les dades de contacte i una breu explicació del tipus de material que es vol donar.

Formulari de contacte