· Trobada amb la Sra. Elisabet Domingo i del Sr. Salvador Balcells

L’equip del Fons Gràfic ha mantingut una reunió amb la Sra. Elisabet Domingo i el Sr. Salvador Balcells que havien format part de l’estudi creatiu de l’empresa Jorba, SA. L’objectiu d’aquesta trobada ha estat obtenir i contrastar dades i informació històrica d’aquesta empresa i al mateix temps agrair a tots dos les donacions que han efectuat al Fons Gràfic de material imprès, dibuixos originals, fotografies, etc.